Akoestische comfort in leer met een architectonische uitstraling

Alphenberg kreeg in 2019 de vraag mee te denken over de invulling voor de wanden die van oorsprong buitenwanden waren maar bij de transformatie van het KVL-gebouw binnenwanden zouden worden.

Dat deze vraag bij Alphenberg terechtkwam, is geen toeval. Eerder uitgevoerde projecten die met groot succes zijn gerealiseerd door ons zijn bijvoorbeeld NACH, het nieuwe gerechtsgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. En het provinciehuis in Antwerpen. Beide enorme projecten zijn met een looptijd van meer dan een jaar, zeer succesvol opgeleverd!

Het terrein van de voormalige koninklijke verenigde leerfabrieken (KVL) in het Brabantse oisterwijk is een unieke plek. In de jaren ’20 van de vorige eeuw begon hier het succesverhaal van europa’s grootste leerfabriek.

Leren tegels zijn de verbinding in de tijd

Nu, ruim honderd jaar later, is het terrein een multifunctionele hotspot met volop ruimte voor wonen, werken en ontspanning. De keuze voor leer op de voormalige buitenwand had om die reden een duidelijke voorkeur.

Wat was de vraag?

KVL staat bekend als één van de meest interessante historische fabriekscomplexen in Nederland. De oude glorie en de rijke geschiedenis kom je overal in het gebouw nog tegen.

De oude rode bakstenen muren in het, inmiddels met een glazen overkapping afgedekte atrium, waren de uitdaging voor Alphenberg.

Los van de wens om leer te gebruiken werden wij gevraagd mee te denken en met een voorstel te komen op basis van twee duidelijke wensen. Het moest vlekkeloos passen in de oude industriële stijl maar het moest ook een sterke akoestische werking hebben. Want je kunt je voorstellen dat zo’n grote ruimte met harde materialen enorm galmt.

En hoe heeft alphenberg dit opgelost?

Er werden twee opties gepresenteerd. De eerste was afgeleid van het project in Antwerpen en de tweede was nieuw en door onszelf op maat èn met waardering voor de oude industriële stijl ontwikkeld. Het ritme van de bakstenen muren vormde de basis voor de panelen.  Daarop werden een soort ‘kussentjes’ gemonteerd die achtereenvolgens omkleed werden met geperforeerd leer, Vintage Raw, een zeer duurzaam product uit de Zero lijn van Alphenberg.

Daarmee voldeed de tegel ruim aan alle wensen. Qua vorm prachtig in harmonie en wat betreft de akoestiek: een wereld van verschil. Het geeft het atrium een atmosfeer van rust en geborgenheid. Zonder deze akoestische panelen zou het er hol en onrustig hebben geklonken.

Qua vorm prachtig in harmonie en wat betreft de akoestiek: een wereld van verschil.

Waar lag de grootste uitdaging?

Je moet je voorstellen dat in zo’n casco complex van een gebouw van meer dan 100 jaar oud, geen standaard en rechte maatvoering is gebruikt. En omdat de perforatie van het leer, het stippeltjes patroon, door moest lopen ontkwamen we er niet aan iedere tegel op maat te maken. Nou, iedere tegel is overdreven maar binnen de 400 panelen zijn zeker 20 varianten. Met name de hoeken waren een zeer complexe opgave.

Het resultaat mag zeker gezien worden. Alsof het altijd zo is geweest. En voor de scherpe kijkers gaat er dan toch een wereld van verbazing open wanneer ze ontdekken dat leer niet alleen 100 jaar geleden de hoofdrol speelde maar dat het nu, weliswaar op een andere manier, toch ook weer een hoofdrol heeft in dit ensemble van oud naar nieuw.

Producten die bij dit project gebruikt zijn