PRIVACYBELEID ALPHENBERG B.V.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo laten wij zien hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en leveranties van Alphenberg B.V. te Tielenstraat 7 5145 RC Waalwijk en de met haar gelieerde vennootschappen en dochtmaatschappen, hierna gezamenlijk Alphenberg Leather te noemen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies
Bij gebruik van onze online/offline diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst bij het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harborprinciples en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale deelknoppen
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter, LinkedIn en YouTube zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube stellen zich te houden aan de Safe Harborprinciples en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. U kunt uw cookievoorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor verschillende diensten hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Hieronder wordt per dienst geschetst welke gegevens dit betreft.

Contactformulier
Indien u een vraag heeft over wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u via onze website ons contactformulier invullen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wij kunnen voor het contactformulier de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Orderbevestigingen/facturen
Als u een bestelling heeft geplaatst in een van onze verkoopkantoren hebben wij uw persoonsgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Voor de orderbevestiging of factuur kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Het afleveradres, inclusief postcode
– Uw betaalgegevens

Verzenden van stalen
Indien u twijfelt of een bepaalde kleur of toepassing van leer bij uw interieur past, is het mogelijk om een staal van de leer van uw keuze toegezonden te krijgen. Aan de hand van deze staal kunt u controleren of het leer past bij uw wens. Wij zenden u deze stalen op uw verzoek toe. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer
– Het afleveradres, inclusief postcode

Nieuwsbrieven/uitnodigingen voor evenementen
Wij gebruiken onze nieuwsbrief om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Wij versturen u deze nieuwsbrief per e-mail. Wanneer wij een evenement organiseren, willen wij u hier graag per e-mail voor uitnodigen. Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen of niet langer uitgenodigd wil worden voor evenementen, dan kunt u zich uitschrijven per e-mail op info@alphenberg.com. Voor het toezenden van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover bij beschikken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
– De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld; voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren; om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
– De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
– Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdrachten. Wik verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker waarvoor een verwerkersovereenkomst wordt gesloten. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Veranderingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk vereist is om de doelen te realiserenom een opdracht of dienst uit te voeren en waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Indien de contractuele relatie eindigt, dan zullen uw gegevens zo spoedig mogelijk nadien worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alphenberg.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en datalek
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens hoog op en nemen passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Indien u de indruk heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijnvan misbruik, dan kan er contact worden opgenomen via info@alphenberg.com.
Zo spoedig mogelijk nadat wijkennis nemen van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeftof kan hebben op uw persoonsgegevens, wiju hiervan op de hoogte via de bij ons bekende contactgegevens van u en zullenwij informatie verstrekkenover de aard van het incident of de datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachtegevolgen van het incident of datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die wij hebben getroffen en zullen treffen.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken via info@alphenberg.com.

Wijziging van privacy statement
Wij behoudenons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018